Despre ERASMUS+

Erasmus+ este programul UE în domeniile educației, formării, tineretului și sportului pentru perioada 2021-2027. Educația, formarea, tineretul și sportul sunt domenii-cheie care sprijină cetățenii în dezvoltarea lor personală și profesională. Educația și formarea de înaltă calitate, favorabile incluziunii, precum și învățarea informală și nonformală conferă, în ultimă instanță, tinerilor și participanților de toate vârstele calificările și competențele necesare pentru participarea lor semnificativă la societatea democratică, pentru înțelegerea interculturală și pentru tranziția de succes pe piața muncii.

Bazându-se pe succesul programului în perioada 2014-2020, Erasmus+ își consolidează eforturile în vederea multiplicării oportunităților oferite unui număr mai mare de participanți și unei varietăți mai mari de organizații, axându-se pe impactul său calitativ și contribuind la crearea unor societăți mai favorabile incluziunii și cu un nivel mai mare de coeziune, mai ecologice și mai pregătite din punct de vedere digital.

 

Obiectivele Erasmus+

Obiectivul general al programului este de a sprijini, prin învățarea pe tot parcursul vieții, dezvoltarea educațională, personală și profesională a persoanelor care își desfășoară activitatea în domeniul educației, formării, tineretului și sportului, atât în Europa, cât și în afara ei, contribuind astfel la o creștere economică durabilă, la crearea de locuri de muncă de calitate, la coeziunea socială, la stimularea inovării și la consolidarea identității europene și a cetățeniei active.

Programul reprezintă astfel un instrument esențial pentru instituirea unui spațiu european al educației, pentru sprijinirea implementării cooperării strategice europene în domeniul educației și formării, cu agendele sectoriale aferente. Acesta este esențial și pentru promovarea cooperării în domeniul politicii de tineret în cadrul Strategiei UE pentru tineret pentru perioada 2019-2027, precum și pentru dezvoltarea dimensiunii europene în sport.

Programul are următoarele obiective specifice:

 • să promoveze mobilitatea persoanelor și a grupurilor în scopul învățării, precum și cooperarea, calitatea, incluziunea și echitatea, excelența, creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor și al politicilor din domeniul educației și formării;
 • să promoveze mobilitatea în scopul învățării nonformale și informale, participarea activă a tinerilor, precum și cooperarea, calitatea, incluziunea, creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor și al politicilor din domeniul tineretului;
 • să promoveze mobilitatea personalului din domeniul sportului în scopul învățării, precum și cooperarea, calitatea, incluziunea, creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor sportive și al politicilor din domeniul sportului.

 

Cine poate participa

Persoanele fizice constituie principala populație țintă a Programului. Cu toate acestea, Programul ajunge la acești indivizi, în principal, prin organizații, instituții, organisme sau grupuri care organizează astfel de activități. Prin urmare, condițiile de acces la program se referă la acești doi actori: „participanții” (persoanele fizice care participă la program) și „organizațiile participante” (inclusiv grupurile informale și persoanele care desfășoară activități independente). Atât pentru participanți, cât și pentru organizațiile participante, condițiile de participare depind de țara în care își au sediul.

Participanți la activitățile proiectului Erasmus+:

Ca regulă generală, participanții la proiectele Erasmus+ trebuie să fie stabiliți într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată programului. Unele acțiuni, în special în domeniile învățământului superior, educației și formării profesionale și tineretului, sunt, de asemenea, deschise participanților din țări terțe neasociate la program.

Condițiile specifice pentru participarea la un proiect Erasmus+ depind de tipul de acțiune în cauză.

În termeni generali, principalele grupuri țintă sunt:

 • Pentru proiectele relevante pentru domeniul învățământului superior, principalele ținte sunt: ​​studenții din învățământul superior (ciclu scurt, ciclul I, II sau III), cadrele didactice și profesorii din învățământul superior, personalul instituțiilor de învățământ superior, formatorii și profesioniștii din întreprinderi;
 • Pentru proiectele relevante pentru domeniul educației și formării profesionale, principalele ținte sunt: ​​ucenicii și studenții din învățământul și formarea profesională, profesioniștii și formatorii în educația și formarea profesională, personalul organizațiilor de educație și formare profesională inițială, formatori și profesioniști din întreprinderi;
 • Pentru proiectele relevante pentru domeniul educației școlare, principalele ținte sunt: ​​conducătorii de școli, profesorii și personalul școlii, elevii din învățământul preprimar, primar și gimnazial;
 • Pentru proiectele relevante pentru domeniul educației adulților, principalele ținte sunt: ​​membrii organizațiilor non-vocaționale de educație a adulților, formatorii, personalul și cursanții din educația non-vocațională a adulților;
 • Pentru proiectele relevante pentru domeniul tineretului principalele ținte sunt: ​​tinerii de la 13 la 30 de ani, lucrătorii de tineret, personalul și membrii organizațiilor active în domeniul tineretului;
 • Pentru proiectele relevante pentru domeniul sportului, principalele ținte sunt: ​​profesioniști și voluntari în domeniul sportului, sportivi și antrenori.

 

Organizații participante eligibile

Proiectele Erasmus+ sunt depuse și gestionate de organizațiile participante. Dacă un proiect este selectat, organizația solicitantă devine beneficiară a unui grant Erasmus+. Beneficiarii semnează un acord de grant care îi dă dreptul să primească sprijin financiar pentru realizarea proiectului lor (acordurile de grant nu sunt semnate cu participanții individuali).

Ca regulă generală, organizațiile care participă la proiectele Erasmus+ trebuie să fie stabilite într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată programului. Unele acțiuni sunt deschise și organizațiilor participante din țări terțe care nu sunt asociate programului, în special în domeniul învățământului superior, al educației și formării profesionale și al tineretului.

Condițiile specifice pentru participarea la un proiect Erasmus+ depind de tipul de acțiune susținută de program. În termeni generali, Programul este deschis oricărei organizații active în domeniile educației, formării, tineretului sau sportului. Mai multe acțiuni sunt deschise și participării altor actori pe piața muncii.

 

Acțiunea Cheie 1, Proiecte de mobilitate în domeniul universitar susținute din fondurile politicii interne (KA131-HED)

Această acțiune:

 • sprijină mobilitatea fizică și mixtă a studenților din învățământul superior în toate domeniile și ciclurile de studiu (nivelurile de ciclu scurt, licență, masterat și doctorat), precum și mobilitatea fizică și mixtă de plasament a proaspăt absolvenților;
 • ajută membrii personalului didactic și administrativ din învățământul superior care pot participa la activități de dezvoltare profesională în străinătate și ai personalului din întreprinderi/companii pentru a preda studenților sau a forma personalul din instituțiile de învățământ superior;
 • sprijină programele intensive mixte, permițând grupurilor de instituții de învățământ superior să elaboreze în comun programe de învățământ și activități de mobilitate mixtă atât pentru studenți, cât și pentru personalul academic și administrativ;
 • permite finanțarea mobilităților dinspre România către orice altă țară străină (inclusiv țări partenere), putând fi utilizat până la 20% din grantul alocat pentru implementarea unui proiect de mobilități aprobat.

În cadrul acestui tip de proiect de mobilitate, instituțiile de învățământ superior pot pune în aplicare una sau mai multe dintre următoarele activități:

 • mobilitate de studiu pentru studenți
 • mobilitate de plasament pentru studenți
 • mobilitate de predare pentru personal
 • mobilitate de formare pentru personal
 • programe intensive mixte

 

Link-uri utile:

Ghidul programului Erasmus+

Erasmus+ România