Despre ERASMUS+

ERASMUS + 2014-2020

Ce este Erasmus +?

Erasmus + este noul program al Uniunii Europene (UE) pentru educaţie, formare, tineret şi sport pentru perioada 2014-2020. Programul Erasmus+ îşi propune să încurajeze dezvoltarea competenţelor şi a capacităţii de inserţie profesională şi să ofere noi oportunităţi de educaţie, formare şi stagii pentru tineri. Programul se va derula pe o perioadă de şapte ani şi va beneficia de un buget total de 14,7 miliarde de euro. Erasmus+ reuneşte şapte programe ale UE în domeniul educaţiei, formării şi tineretului şi va susţine, pentru prima dată, sportul. Fiind un program integrat, Erasmus+ oferă mai multe posibilităţi de cooperare între sectoarele educaţiei, formării, tineretului şi sportului. În noul program, condiţiile de participare şi de finanţare sunt simplificate faţă de programele precedente.

Conform prevederilor din Ghidul Programului, Erasmus+ are în vedere:

 • obiectivele Strategiei Europa 2020, inclusiv a obiectivului principal privind educaţia;
 • obiectivele Cadrului strategic pentru cooperare europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale (ET 2020), inclusiv a indicatorilor de referinţă corespunzători;
 • dezvoltarea durabilă a ţărilor partenere în domeniul învăţământului superior;
 • obiectivele generale ale cadrului reînnoit de cooperare europeană în domeniul tineretului (2010-2018);
 • obiectivele privind dezvoltarea dimensiunii europene în sport, în special sportul de masă, în conformitate cu planul de lucru al UE pentru sport;
 • promovarea valorilor europene în conformitate cu articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Ce este Erasmus?

Înfiinţat în 1987, Erasmus a devenit cel mai important program de educaţie şi formare profesională din Uniunea Europeană în ceea ce priveşte mobilitatea şi cooperarea la nivelul învăţământului superior în Europa. Acţiunile sale se adresează studenţilor care doresc să studieze şi să muncească în străinătate, profesorilor şi altor categorii de personal, chiar din întreprinderi, care intenţionează să predea în străinatate, şi personalului din universităţi care doreşte să urmeze cursuri de formare în străinatate. În plus, programul sprijină instituţiile de învăţământ superior care doresc să coopereze prin programe intensive, reţele academice şi proiecte multilaterale, precum şi sa creeze legături cu mediul de afaceri.

Cine poate participa?

 • Studenţii şi cursanţii care învaţă în toate formele de învăţământ şi formare la nivel terţiar
 • Instituţii de învăţământ superior, conform precizărilor statelor membre ale UE şi ale altor tări participante
 • Profesori, formatori şi alte categorii de personal din aceste instituţii
 • Personal din întreprinderi implicat în activităţi de predare
 • Asociaţii şi reprezentanţi ai celor implicaţi în învăţământul superior, inclusiv asociaţii de studenţi, de universităţi şi de profesori/formatori
 • Întreprinderi, parteneri sociali şi alţi reprezentanţi din viaţa activă
 • Organizaţii publice şi private, inclusiv organizaţii non-profit şi ONG-uri, cu responsabilităţi în domeniul organizării şi asigurării învăţământului şi formării la nivel local, regional şi naţional.
 • Centre de cercetare şi organisme interesate de învăţarea pe tot parcursul vieţii
 • Organisme care oferă servicii de orientare, consiliere şi informare

Reguli specifice de eligibilitate:

 • Pentru a fi eligibile în acest program, instituţiile de învăţământ superior trebuie să deţină o Cartă universitară Erasmus (EUC).
 • În ceea ce priveşte plasamentul studenţilor Erasmus, instituţiile de învăţământ superior trebuie să deţină o Cartă universitară Erasmus extinsă (pentru detalii, vezi informaţiile specifice despre EUC), iar consorţiile de plasament trebuie să deţina un Certificat Erasmus de plasament în consorţii.
 • Pe durata studiilor, o persoană poate primi maximum două granturi Erasmus: un grant pentru o perioadă de studii şi unul pentru plasament.
 • Pentru realizarea mobilităţii, ţara de origine sau ţara gazda trebuie să fie stat membru al UE.
 • Cel puţin una dintre organizaţiile participante la un consorţiu trebuie să fie dintr-un stat membru al UE.

*Sursă: Informaţiile sunt preluate de pe site-ul www.ec.europa.eu.