KA 107

Conform Ghidului Programului Erasmus+ al Comisiei Europeane, pe lângă mobilitățile clasice Erasmus între SNSPA și universități partenere din țările participante la programul Erasmus + – Programme Countries (țările membre UE, din spațiul SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) şi din țările afiliate la Programul Erasmus+ (Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Turcia), se pot desfășura toate tipurile de mobilități Erasmus și cu ţări partenere programului Erasmus+ – Partner Countries (ţări din afara spaţiului european, altele decât cele menţionate mai sus).

Mobilitățile se desfășoară în baza unor acorduri inter-instituționale Erasmus care stabilesc condițiile de desfășurare a mobilităților individuale, acorduri semnate de către SNSPA și universitatea parteneră, ambele universități deținând o Cartă Universitară Erasmus+.

În anul 2015, SNSPA a depus și a câștigat două aplicații în cadrul KA 1 – Learning Mobility for Individuals Higher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries.

Prima aplicație a solicitat fonduri pentru desfășurarea de mobilități studenți și cadre didactice cu universități din:

  • Brazilia – Universidad de Sao Paulo,
  • Chile – Universidad Central de Chile,
  • China – Ocean University of China și
  • Israel – Beit Berl College

Cea de-a doua aplicație a avut la bază acordul încheiat cu Universitatea Lomonosov din Federația Rusă.
Fondurile totale obținute au fost de 144 231 euro.

Precizări suplimentare

Fiecare participant la mobilitate va primi sprijin financiar pentru cheltuieli de transport și cheltuieli de subzistență. Facem precizarea că grantul Erasmus + nu acoperă integral costurile mobilității, ci reprezintă doar o contribuţie la costul călătoriei şi al subzistenţei.

În cazul mobilităţilor individuale Erasmus+ INCOMING, desfăşurate între SNSPA şi universitățile partenere din Brazilia, Chile, China, Israel și Federația Rusă, finanțarea activităților specifice programului Erasmus+ (mobilităţi incoming) se efectuează utilizând fondurile alocate SNSPA de către ANPCDEFP, în baza contractului financiar semnat de cele două instituții.

Pentru mobilităţi individuale Erasmus+ OUTGOING realizate între SNSPA şi universitățile partenere din Brazilia, Chile, China, Israel și Federația Rusă, valoarea grantului Erasmus+ se calculează pe lună (30 zile).

 

  • Studenţi şi personal universitar, mobilitate către şi dinspre ţările partenere:

Pentru studenţii care efectuează o mobilitate de studiu sau de plasament, subzistenţa pentru mobilităţile din România către ţara parteneră (outgoing) este de 700 Euro/lună, iar pentru mobilităţile din ţara parteneră către România este de 800 Euro/lună.

 Pentru personalul universitar, subzistenţa pentru mobilităţile din România către ţara parteneră (outgoing) este de 180 Euro/zi, iar pentru mobilităţile din ţara parteneră către România (incoming) este de 140 Euro/zi.

  • Grantul Erasmus+ pentru costuri de transport: diferă în funcţie de distanţa dintre locul de origine şi locul de desfăşurare a activităţii, după cum urmează:
Distanţa Suma per participant în euro
Între 100 şi 499 km 180
Între 500 şi 1999 km 275
Între 2000 şi 2999 km 360
Între 3000 şi 3999 km 530
Între 4000 şi 7999 km 820
8000 km sau mai mult 1100

 

Distanţa dintre locul de origine şi locul de desfăşurare a activităţii se calculează utilizând Calculatorul pentru distanţe pus la dispoziţie de către Comisia Europeană.

 

Selecţia participanţilor la mobilităţi Erasmus+ OUTGOING organizate între SNSPA şi universitățile din ţări partenere programului Erasmus+ (Partner Countries), monitorizarea şi finalizarea acestor mobilităţi individuale se realizează în conformitate cu Regulamentele Erasmus+ ale SNSPA.

 

A.    Mobilități finanțate în anul 2016

Brazilia – Universidad de Sao Paulo

Mobilități Outgoing Incoming
Mobilități de studiu SMS 1 (doctorat) 1
Mobilități de predare STA 1 1
Mobilități de formare STT 1 1
BUGET = 23 260 euro

Chile – Universidad Central de Chile

Mobilități Outgoing Incoming
Mobilități de studiu SMS 2 (masterat)
Mobilități de predare STA 2 3
Mobilități de formare STT
BUGET = 18 860 euro

China – Ocean University of China

Mobilități Outgoing Incoming
Mobilități de studiu SMS 2 (doctorat) 9 (3L/3M/3D)
Mobilități de predare STA 2 2
Mobilități de formare STT 2 2
BUGET = 58 210 euro

Israel – Beit Berl College

Mobilități Outgoing Incoming
Mobilități de studiu SMS
Mobilități de predare STA 1 2
Mobilități de formare STT
BUGET = 7 601 euro

Federația Rusă – Lomonosov University Moscova

Mobilități Outgoing Incoming
Mobilități de studiu SMS 1 (licenta) 1 (licenta)
Mobilități de predare STA 2 2
Mobilități de formare STT 2 2
BUGET = 24 050 euro

 

Acorduri ERASMUS cu țări partenere

Nr. crt. Universitatea parteneră ERASMUS  Ţara
1 Universidad de Sao Paulo Brazilia
2 Universidade Estadual da Paraiba Brazilia
3 Universidad Central de Chile Chile
4 Universidad San Sebastián Chile
5 Ocean University of China China
6 Universidad Técnica Particular de Loja Ecuador
7 Beit Berl College Israel
8 Universidad Nacional Autonoma de Mexico Mexic
9 Universidad de Guadalajara Mexic
10 Universidad ESAN Peru
11 Lomonosov University Federația Rusă