Mobilități de formare pentru cadre didactice și personalul administrativ

 1. Criterii generale de eligibilitate

 • Cadre didactice cu cetăţenie română şi domiciliul permanent în România;
 • Angajat cu norma de bază la SNSPA.

 1. Criterii academice de eligibilitate

Pentru a candida la concursurile de selecţie, în vederea obţinerii unei mobilităţi STA/STT în cadrul Programului Sectorial ERASMUS, solicitanţii trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • Cunoaşterea temeinică a limbii engleze sau a unei limbi de circulaţie internaţională în care se poate realiza activitatea de predare (cunoaşterea limbii din ţara gazdă prezintă un avantaj);
 • Interes pentru dezvoltarea competenţelor lingvistice;
 • activităţi anterioare de predare în limba engleză, inclusiv pentru studenţii ERASMUS;
 • Implicare în activităţi extra-didactice în cadrul SNSPA/facultăţii din care provine;
 • Evaluări pozitive la nivelul departamentului/facultăţii;
 • Interes pentru modernizarea metodelor de predare-învăţare;
 • Existenţa unei invitaţii din partea Universităţii gazdă.

 1. Procedura de selecţie a beneficiarilor de mobilitate presupune:

 • Selecțiile se vor organiza ongoing, la nivelul fiecărei structuri;;
 • Afişarea calendarului selecţiei, a condiţiilor de eligibilitate, a conţinutului dosarului de selecţie, precum şi a acordurilor în vigoare, la secretariatul facultăţii, la avizierele facultăţilor, pe site-urile facultăţilor, precum şi pe site-ul facultăţii, cu cel puţin două săptămâni înaintea selecţiei;
 • Anunţarea Biroului Erasmus+ cu privire la data şi locul selecţiei;

 

Selecţia pentru mobilităţi va avea loc după cum urmează:

 • rezultatele procesului de selecţie se vor afişa în maximum 3 zile lucrătoare de la data data depunerii dosarului;
 • contestaţiile pot fi depuse la Coordonatorul Departamental Erasmus al facultăţii în termen de 48 de ore;
 • rezultatele selecţiei trebuie trimise la Biroul Erasmus+ până la sfârşitul lunii aprilie a anului în care se realizează selecţia;
 • rezultatele de selecţie trebuie să fie centralizate şi trimise către Biroul Erasmus+, însoţite de dosarele de candidatură şi procesul verbal al selecţiei;
 • procesul verbal al selecţie trebuie să conţină următoarele elemente: componenţa comisiei, criteriile de evaluare, centralizarea tuturor dosarelor depuse şi rezultatele finale obţinute (admişi, cu statut de rezervă şi respinşi).