Mobilități de predare pentru cadre didactice

Mobilitate de predare a cadrelor didactice (STA) – o perioadă de predare petrecută în străinătate la o instituție de învățământ superior, cu sau fără grant. Poate avea loc în orice domeniu de studiu. Poate include furnizarea de cursuri de formare pentru dezvoltarea instituției de învățământ superior partenere.

Mobilitate de formare a oricărui membru al personalului universitar (STT) – o perioadă de formare relevantă pentru activitatea sa de zi cu zi în instituția de învățământ superior în care lucrează, efectuată în străinătate la instituție de învățământ superior parteneră, într-o întreprindere sau în orice alt loc de muncă relevant, cu sau fără grant. Poate lua forma unor evenimente de formare sau de job shadowing.
Personalul didactic poate beneficia și de cursuri de formare în domeniul competențelor digitale („digital skills”) în scopul dobândirii competențelor relevante pentru utilizarea de tehnologii digitale în cadrul cursurilor și pentru digitalizarea administrativă.

 

Sprijin pentru transport – contribuție la costurile de transport

Distanța de deplasare Transport standard – Suma Transport din categoria „green travel” – Suma
Între 10 și 99 KM: 23 EUR per participant
Între 100 și 499 KM: 180 EUR per participant 210 EUR per participant
Între 500 și 1999 KM: 275 EUR per participant 320 EUR per participant
Între 2000 și 2999 KM: 360 EUR per participant 410 EUR per participant
Între 3000 și 3999 KM: 530 EUR per participant 610 EUR per participant
Între 4000 și 7999 KM: 820 EUR per participant
8000 KM sau mai mult: 1500 EUR per participant

Nota bene: „distanța de deplasare” reprezintă distanța dintre locul de origine și locul de desfășurare a activităţii, în timp ce „suma” acoperă contribuţia pentru călătorie atât către, cât și de la locul de desfășurare (dus-întors).

Criterii generale de eligibilitate

 • Cadre didactice cu cetăţenie română şi domiciliul permanent în România;
 • Angajat cu norma de bază la SNSPA.

Criterii academice de eligibilitate

 • Cunoaşterea temeinică a limbii engleze sau a unei limbi de circulaţie internaţională în care se poate realiza activitatea de predare (cunoaşterea limbii din ţara gazdă prezintă un avantaj);
 • Interes pentru dezvoltarea competenţelor lingvistice;
 • Activităţi anterioare de predare în limba engleză, inclusiv pentru studenţii ERASMUS;
 • Implicare în activităţi extra-didactice în cadrul SNSPA/facultăţii din care provine;
 • Evaluări pozitive la nivelul departamentului/facultăţii;
 • Interes pentru modernizarea metodelor de predare-învăţare;
 • Existenţa unei invitaţii din partea Universităţii gazdă.

Procedura de selecţie a beneficiarilor de mobilitate presupune

 • Selecțiile se vor organiza ongoing, la nivelul fiecărei structuri;
 • Afişarea calendarului selecţiei, a condiţiilor de eligibilitate, a conţinutului dosarului de selecţie, precum şi a acordurilor în vigoare, la secretariatul facultăţii, la avizierele facultăţilor, pe site-urile facultăţilor, precum şi pe site-ul facultăţii, cu cel puţin două săptămâni înaintea selecţiei;
 • Anunţarea Biroului Erasmus+ cu privire la data şi locul selecţiei;

 

Selecţia pentru mobilităţi va avea loc după cum urmează:

 • Rezultatele procesului de selecţie se vor afişa în maxim 3 zile lucrătoare de la data data depunerii dosarului;
 • Contestaţiile pot fi depuse la Coordonatorul Departamental Erasmus al facultăţii în termen de 48 de ore;
 • Rezultatele selecţiei trebuie trimise la Biroul Erasmus+ până la sfârşitul lunii aprilie a anului în care se realizează selecţia;
 • Rezultatele de selecţie trebuie să fie centralizate şi trimise către Biroul Erasmus+, însoţite de dosarele de candidatură şi procesul verbal al selecţiei;
 • Procesul verbal al selecţie trebuie să conţină următoarele elemente: componenţa comisiei, criteriile de evaluare, centralizarea tuturor dosarelor depuse şi rezultatele finale obţinute (admişi, cu statut de rezervă şi respinşi).