Mobilități de predare pentru cadre didactice

Criterii generale de eligibilitate

 • Cadre didactice cu cetăţenie română şi domiciliul permanent în România;
 • Angajat cu norma de bază la SNSPA.

Criterii academice de eligibilitate

 • Cunoaşterea temeinică a limbii engleze sau a unei limbi de circulaţie internaţională în care se poate realiza activitatea de predare (cunoaşterea limbii din ţara gazdă prezintă un avantaj);
 • Interes pentru dezvoltarea competenţelor lingvistice;
 • Activităţi anterioare de predare în limba engleză, inclusiv pentru studenţii ERASMUS;
 • Implicare în activităţi extra-didactice în cadrul SNSPA/facultăţii din care provine;
 • Evaluări pozitive la nivelul departamentului/facultăţii;
 • Interes pentru modernizarea metodelor de predare-învăţare;
 • Existenţa unei invitaţii din partea Universităţii gazdă.

Procedura de selecţie a beneficiarilor de mobilitate presupune

 • Anunţarea Biroului pentru Programe Comunitare, în scris (email sau adresă scrisă din partea coordonatorului Erasmus pe facultate), cu privire la intenţia de a organiza o selecţie pentru mobilităţi Erasmus;
 • Afişarea calendarului selecţiei, a condiţiilor de eligibilitate, a conţinutului dosarului de selecţie, precum şi a acordurilor în vigoare, la secretariatul facultăţii, la avizierele facultăţilor, pe site-urile facultăţilor, precum şi pe site-ul facultăţii, cu cel puţin două săptămâni înaintea selecţiei;
 • Anunţarea Biroului pentru Programe Comunitare cu privire la data şi locul selecţiei;

 

Selecţia pentru mobilităţi va avea loc după cum urmează:

 • Lunile aprilie-mai ale anului universitar respectiv;
 • Rezultatele procesului de selecţie se vor afişa în maxim 3 zile lucrătoare de la data realizării interviului;
 • Contestaţiile pot fi depuse la Coordonatorul Departamental Erasmus al facultăţii în termen de 48 de ore;
 • Rezultatele selecţiei trebuie trimise la Biroul de Programe Comunitare până la sfârşitul lunii aprilie a anului în care se realizează selecţia;
 • Rezultatele de selecţie trebuie să fie centralizate şi trimise către BPC, însoţite de dosarele de candidatură şi procesul verbal al selecţiei;
 • Procesul verbal al selecţie trebuie să conţină următoarele elemente: componenţa comisiei, criteriile de evaluare, centralizarea tuturor dosarelor depuse şi rezultatele finale obţinute (admişi, cu statut de rezervă şi respinşi).

 

Termenul limită pentru încheierea selecţiilor şi trimiterea proceselor verbale la Biroul pentru Programe Comunitare este sfârşitul lunii aprilie a anului în care se realizează selecţia.