ERASMUS pentru Studenți

Studenţii pot beneficia de:

  • Mobilităţi de studii (Student Mobility Studies – SMS): o perioadă de studiu în străinătate, la o instituţie de învăţământ superior parteneră;
  • Mobilităţi de plasament (Student Mobility Placements – SMP): un stagiu (program de practică) în străinătate, într-o organizaţie sau orice alt loc de muncă relevant