Concurs de selecţie pentru Burse SEE | Anul universitar 2015-2016, Semestrul al II-lea

În atenţia studenţilor Facultății de Administraţie Publică

Ce locuri am, unde și cât timp voi studia?

University College of SouthEast Norway, Vestfold, Norvegia – 5 luni

Numărul de locuri disponibile– 4 locuri studii universitare de licență.

Ce condiţii de participare trebuie să îndeplinesc?

 • să am rezultate academice bune;
 • să cunosc limba engleză;
 • să am surse suplimentare de finanţare.

Ce îmi trebuie la dosar?

 • Cerere către Decan Anexa 1
 • Curriculum Vitae tip Europass – în limba engleză (http://europass.cedefop.europa.eu);
 • Eseu de motivare (de ce vreau să studiez acolo);
 • Declaraţie pe propria răspundere că dețin surse suplimentare de finanţare;
 • OPŢIONAL Certificat de cunoaştere a limbii engleze;
 • Un dosar plic.

Cum se procedează?

În perioada 8-10 februarie a.c., între 10.00 şi 14.00, depun dosarul la coordonatorul departamental, iar apoi aştept să mă prezint la selecţie, la data care va fi anunţată pe pagina web a FAP;
listele cu rezultatele vor cuprinde studenţii selecţionaţi, studenţii selecționați în regim de rezervă şi studenţii respinşi;
studenții selecţionaţi se vor prezenta la Biroul Erasmus+ al facultăţii să mai completeze o serie de formulare, care se trimit la universitatea parteneră, care la rândul ei va trimite scrisoarea de accept;
obţinerea permisului de şedere (fiind deplasări de peste 3 luni, permisul este obligatoriu, cheltuielile ocazionate de obţinerea acestora sunt suportate de către student. Condiţii de călătorie);
plecarea: în februarie/martie 2016 pentru semestrul al doilea.

Criterii de selecţie:

 • Criteriul profesional (are o pondere de minim 60%): contează notele obţinute în semestrul anterior şi rezultatul interviului;
 • Criteriul lingvistic: limba engleză; INTERVIUL SE VA SUSŢINE ŞI ÎN LIMBA RESPECTIVĂ
 • Motivaţia: cât e de clar ce vreţi să studiaţi acolo.

Clarificări financiare:

Alocaţia SEE nu e gândită să acopere integral cheltuielile legate de deplasare, cuantumul acesteia este de:

 • 1200 euro/lună.
 • 500 euro sumă forfetară pentru transport şi asigurare.

Trebuie să existe surse de finanţare suplimentară (dovada existenței acestora se face prin extrasul de cont pe numele studentului beneficiar. Extrasul se va prezenta coordonatorului departamental cu o lună înainte de plecarea la stagiu).

Coordonator departamental Erasmus+:
Lect.univ.dr. Teodora I. BIŢOIU
Biroul 617 (etaj 6, Decanat)
e-mail: teodora.bitoiu@administratiepublica.eu
erasmus.snspa.ro