Mobilități de plasament Erasmus+ pentru studenţii Facultății de Administraţie Publică

Unde pot pleca în plasament?

• EUROPEAN PUBLIC LAW ORGANIZATION, Legraina, GRECIA – 2-3 luni,
http://www.eplo.eu/
Numărul de locuri disponibile:
– 5 locuri studii universitare de licenţă/masterat/doctorat.
________________________________________
• STARKMACHER E.V., Mannheim, GERMANIA – 2-3 luni,
http://starkmacher.eu/
Numărul de locuri disponibile:
– 5 locuri studii universitare de licenţă/masterat/doctorat.
________________________________________
• NISPAcee (The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe), Bratislava, SLOVACIA – 2-3 luni,
http://www.nispa.org/
Numărul de locuri disponibile:
– 1 loc studii universitare de masterat/doctorat.
________________________________________
• SPAIN INTERNSHIP GROUP SERVICES, SPANIA – 2-3 luni,
https://www.spain-internship.com/en/
Numărul de locuri disponibile:
– 9 locuri studii universitare de licenţă/masterat/doctorat – 2 locuri Sevilla, 1 loc Girona, 4 locuri Madrid, 1 loc Barcelona, 1 loc Marbella.

Ce condiţii de participare trebuie să îndeplinesc?

• să am rezultate academice bune;
• să cunosc o limbă străină (engleză şi/sau franceză şi/sau germană şi/sau spaniolă);
• să am surse suplimentare de finanţare.

Ce îmi trebuie la dosar?

• Cerere către Decan (Anexa 1)    Descarca
• Curriculum Vitae tip Europass – în limba română şi engleză sau franceză (http://europass.cedefop.europa.eu);
• OPŢIONAL Certificat de cunoaştere a limbii străine;
• Eseu de motivare (de ce vreau să realizez plasamentul);
• Declaraţie pe propria răspundere că dețin surse suplimentare de finanţare;
• Un dosar plic.

Cum se procedează?

• în perioada 10-24 aprilie a.c., între 10.00 şi 14.00, depun dosarul la coordonatorul departamental (Teodora I. Biţoiu – Biroul 617, etaj 6, Decanat), iar apoi aştept să mă prezint la selecţie, la data care va fi anunţată pe pagina web a FAP http://www.administratiepublica.eu/ şi pe pagina de facebook https://www.facebook.com/ErasmusFAP ;
• listele cu rezultatele vor cuprinde studenţii selecţionaţi, studenţii selecționați în regim de rezervă şi studenţii respinşi;
• studenții selecţionaţi se vor prezenta la biroul Erasmus+ al facultăţii să mai completeze o serie de formulare, care se trimit la instituția parteneră, care la rândul ei va trimite invitaţia;
• perioada plasamentului: mai – septembrie 2017.

Criterii de selecţie:

• Criteriul profesional (are o pondere de minim 60%): contează notele obţinute în anii anteriori şi rezultatul interviului;
• Criteriul lingvistic – interviul se va susţine în limba engleză/germană/spaniolă;
• Motivaţia: de ce vreţi să efectuați o mobilitate de plasament la EPLO/ STARKMACHER/NISPAcee/SPAIN INTERNSHIP GROUP SERVICES.

Clarificări financiare:

• Grantul ERASMUS este de 650 euro/lună pentru Slovacia şi 700 euro/lună pentru Grecia, Germania sau Spania;
• Pentru EPLO – partenerul solicită:
– 300 euro/lună cazare în campusul EPLO (cameră single);
– 440 euro – costuri administrative (transport aeroport, vizite oficiale la instituţii publice, excursii, acces facilități EPLO);
• Grantul Erasmus este un grant de co-finanțare a surselor proprii de finanțare a mobilității.

Coordonator departamental Erasmus+:
Lect.univ.dr. Teodora I. BIȚOIU
Biroul 617 (etaj 6, Decanat)
e-mail: teodora.bitoiu@administratiepublica.eu
http://erasmus.snspa.ro/