Mobilități de predare/formare Erasmus+ (KA 107) 2019-2020 pentru cadrele didactice și personalul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană

Cadrele didactice titulare și personalul administrativ pot beneficia de o mobilitate de predare sau formare în cadrul programului Erasmus+. Mobilităţile pot dura până la 14 zile şi se pot desfăşura în cadrul unei universităţi partenere, în urma unei selecţii desfășurate la nivelul DRIIE.

Selecţia se face în funcţie de dosar şi de bugetul alocat Departamentului de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană. În anul academic 2019-2020 selecția se face în sistem ongoing, până la epuizarea fondurilor.

Perioada de înscriere:

Pentru sesiunea 2019-2020 dosarul se depune începând cu data de 20 octombrie 2019 până pe 30 septembrie 2020, evaluarea fiind continuă.

Perioada permisă pentru realizarea mobilităților: Anul universitar 2019-2020, excepție făcând perioada 19 decembrie – 9 ianuarie și luna august, în funcție de acordul partenerului.

 

Dosarul se depune cu minim o lună înainte de data de începere a mobilității.

 

Lista universităţilor partenere pe KA 107 şi locurile finanţate

 

Tara Universitate Locuri Nr locuri
Azerbaijan ADA University Mobilități de formare STT outgoing 1
Brazilia Universidade Estadual da Paraiba, Universidade de Sao Paulo Mobilități de predare STA outgoing 1
Honduras Universidad Tecnologica de Honduras Mobilități de predare STA outgoing 1
Moldova Universitatea Nationala de Educatie Fizica si Sport, Academia de Administrare Publica Mobilități de formare STT outgoing 1

 

 

Documente necesare înscrierii:

  1. Programul stagiului de mobilitate (de predare-Anexa 1/ formare-Anexa 2)
  2. CV-ul Europass, in limba acceptată de Universitatea gazdă drept limbă de predare/formare
  3. Cerere tip (de predare-Anexa 3/ formare-Anexa 4)
  4. Acordul partenerului (invitaţie scrisă, original sau copie scanată)

Pentru anexe va rugam sa o contactati pe Ana Maria Costea (anamaria.costea@dri.snspa.ro).

Depunerea dosarului se va la biroul Erasmus+ al DRIIE, etaj 4, camera 413.

Criterii de evaluare:

  • Programul stagiului de mobilitate. Acest criteriu poate fi folosit pentru a departaja candidații (dacă este cazul), în funcție de actualitatea programului în contextul academic/ științific relevant pentru DRIIE.
  • Reprezintă un plus implicarea în activitățile studenților Erasmus (incoming) și în dezvoltarea parteneriatelor Erasmus cu diferite Universități.
  • Reprezintă un plus contribuția anterioară la dezvoltarea DRIIE (conferințe, programe etc.) în urma efectuării unei mobilități Erasmus.
  • Au prioritate cei care nu au mai beneficiat de o mobilitate Erasmus STA sau STT finanțată în anul academic anterior.

 

Pentru personalul universitar, subzistenţa pentru mobilităţile din România către ţara parteneră (outgoing) este de 180 Euro/zi.

Grantul Erasmus+ pentru costuri de transport: diferă în funcţie de distanţa dintre locul de origine şi locul de desfăşurare a activităţii, după cum urmează:

Suma per participant în euro

Distanţa Suma per participant în euro
Între 100 şi 499 km 180
Între 500 şi 1999 km 275
Între 2000 şi 2999 km 360
Între 3000 şi 3999 km 530
Între 4000 şi 7999 km 820
8000 km sau mai mult km 1500

 

Distanţa dintre locul de origine şi locul de desfăşurare a activităţii se calculează utilizând Calculatorul pentru distanţe pus la dispoziţie de către Comisia Europeană (https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator ).

Nu se decontează alte cheltuieli (asigurare de sănătate, transport local, diurnă etc).

 

Persoana de contact:

Lect.univ.dr. Ana-Maria Costea anamaria.costea@dri.snspa.ro