Mobilități de studiu Erasmus+ 2019-2020 pentru studenţii Departamentului de Relaţii Internaţionale și Integrare Europeană

SELECŢIE ERASMUS KA 107 –State partenere ale UE

 

                                                                            Listă universităţi:

 

NR

 

TARA

 

UNIVERSITATE

 

PERIOADA

 

TRANSPORT

 

NR LOCURI

 

MASTER

 

DOCTORAT

Argentina Universidad Nacional de Cordoba 4 luni 1500

 

1

 

1

Brazilia Universidade Estadual da Paraiba, Universidade de Sao Paulo 4 luni 1500

 

1

 

1

Costa Rica Universidad de Costa Rica 4 luni 1500

 

2

 

1

 

1

Cuba Universidad de la Habana 4 luni 1500

 

1

 

1

Ecuador Universidad Tecnica Particular De Loja 3 luni 1500

 

1

 

1

Honduras Universidad Tecnologica de Honduras 3 luni 1500

 

1

 

1

Kyrgystan KYRGYZ NATIONAL UNIVERSITY NAMED AFTER JUSUP BALASAGYN; OSCE ACADEMY BISHKEK PUBLIC FOUNDATION

 

4 luni

 

530

 

1

 

1

Mexic UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ – UACJ; UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA; UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO; UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 3 luni 1500 1 1
Republica Moldova Universitatea Nationala de Educatie Fizica si Sport, Academia de Administrare Publica 4 luni 180 1 1
Peru ESAN; UNIVERSIDAD DE PIURA 3 luni 1500 1 1
Tajikistan Tajik National University 4 luni 530 1 1
Ucraina Odessa National Maritime University; Taras Shevchenko National University of Kyiv 4 luni 275 1 1
Uzbekistan Universitatea de Economie Mondiala si Diplomatie 4 luni 530 1 1

 

 1. Criterii de eligibilitate

Candidații trebuie să fie studenți în cadrul Departamentului de Relaţii Internaţionale și Integrare Europeană, învățământ la zi sau doctoranzi cu frecvență în domeniul Științe Politice/ Relaţii Internaţionale în cadrul Școlii Doctorale a SNSPA. Mobilitatea poate fi efectuată cu condiţia să existe acorduri inter-instituţionale între organizaţia de trimitere şi organizaţia de primire. De asemenea, ambele instituţii trebuie să deţină o Cartă universitară Erasmus.

 

Sunt eligibili să aplice:
-Studenții integraliști în momentul înscrierii la concurs.
-Studenţii care au beneficiat deja, cu sau fără finanţare, de o mobilitate ERASMUS de studiu in perioada 2007-2013.
-Doctoranzii cu frecvență care sunt la zi cu îndeplinirea obligaţiilor de doctorand, în cadrul duratei oficiale de studii doctorale de 3 ani, cu condiția să nu fie beneficiari ai burselor POSDRU la momentul începerii mobilității.

 1. Înscriere și Selecţie

Criterii de selecţie:

   Rezultatele obţinute în activitatea universitară;

   Proiect de cercetare ( 2-3 pagini pe tema care urmează a fi aprofundată în timpul bursei);

   Interviu.

   Dovada resurselor financiare necesare suplimentării grantului Erasmus (grantul oferit de programul Erasmus acoperă  doar o parte din suma necesară pentru acoperirea cheltuielilor. Dacă este cazul, candidaţii admişi vor trebui să suporte din surse proprii diferenţa.)

 

Dosarul va cuprinde:

 1. Cerere de înscriere la concurs, cu precizarea, în ordinea preferinţelor, a universităţilor unde doriţi să studiaţi, precum şi a limbii străine la care veţi susţine test (în cazul în care nu aveţi atestat);
 2. Scrisoare de motivațieîn limba în care are loc mobilitatea – engleză, spaniolă (1 pagină), care va rămâne la dosarul de selecţie al studentului.
 3. Situaţia şcolară (document care se obţine de la Secretariatul DRIIE sau Secretariat Doctorat)
 4. Proiect de cercetare pe o temă la libera alegere care urmează a fi studiată în timpul mobilităţii;
 5. CV (cu precizarea adresei de e-mail, numărul de telefon mobil/fix, adresa completă, precum şi adresa şi numărul de telefon al părinţilor).
 6. Copie dupa C.I/B.I
 7. Atestat de cunoaștere a limbii străinea universității-gazdă sau a limbii engleze. Dacă studentul nu deține un astfel de atestat va susține un test de limbă engleză/ spaniolă cu profesoarele de limbi străine ale DRIIE pe data de pe 11.2019, ora 12.00, sala 428.

______________________________________________________________________________________________________

Valoarea grantului ERASMUS  pentru anul universitar 2019/2020 este de 700 Euro/lună.

Grantul Erasmus nu este integral, prin urmare nu acoperă toate costurile necesare studenţilor pe durata perioadei de studiu la una din universităţile partenere. Dacă este cazul, studenţii selectaţi pentru participarea în cadrul programului de mobilităţi Erasmus trebuie să dovedească posibilitatea finanţării suplimentare (surse ce vor fi dovedite prin extrasul de cont pe numele studentului beneficiar cu o săptămînă înainte de plecarea în stagiu).

Înscrierea la concurs se va face în perioada 30.10.2019-07.11.2019, prin depunerea dosarelor la Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană, biroul 413, etaj 4, între orele 10.00 – 16.00 (vineri 10.00-14.00).

Testul pentru limba străina (pentru candidatii care nu au depus atestate) se va sustine pe 08.11.2019, ora 12.00, sala 428.

 

 • Limba engleză
 • Limba spaniolă

Interviul se va sustine in data de 11.11.2019, ora 14.00 la Sala 428, etaj 4.                                                                                                                                                               

 

Persoana de contact:

Lect.univ.dr. Ana-Maria Costea anamaria.costea@dri.snspa.ro