Mobilități de studiu Erasmus+ (KA 107) pentru studenţii Facultății de Administraţie Publică

Ce locuri am, unde, cât timp și când voi studia?

OCEAN UNIVERSITY OF CHINA, QINGDAO, CHINA – 3 luni (semestrul al II-lea 2017-2018)
Numărul de locuri disponibile: un loc studii universitare de masterat/doctorat.
________________________________________
SHANGHAI UNIVERSITY, SHANGHAI, CHINA – 3 luni (semestrul al II-lea 2017-2018)
Numărul de locuri disponibile: 3 locuri studii universitare de masterat/doctorat.
________________________________________
CTBC FINANCIAL MANAGEMENT COLLEGE, TAINAN, TAIWAN – 3 luni (semestrul I 2018-2019)
Numărul de locuri disponibile: 2 locuri studii universitare de masterat/doctorat.

Ce condiţii de participare trebuie să îndeplinesc?

 • să fiu absolvent al primului an de studiu la momentul plecării;
 • să am rezultate academice bune;
 • să cunosc o limbă străină (engleză şi/sau chineză);
 • să am activitate de cercetare și/sau cunoștințe economice (opţional, reprezintă un plus);
 • să am surse suplimentare de finanţare.

Ce îmi trebuie la dosar?

 • Cerere către Decan, cu evidenţierea opţiunilor Anexa 1: Descarca
 • Curriculum Vitae tip Europass – în limba română şi engleză
 • Diploma de licenţă (copie), Suplimentul la diploma de licenţă (copie)
 • Eseu de motivare (de ce vreau să studiez acolo, programul de studiu propus ţinând cont de programul de studiu al universităţii gazdă);
 • Declaraţie pe propria răspundere că dețin surse suplimentare de finanţare;
 • OPŢIONAL Certificat de cunoaştere a limbii străine;
 • Un dosar plic.

Cum se procedează?

în perioada 12-16 februarie 2018, între 12.00 şi 16.00, depun dosarul la coordonatorul departamental, iar apoi mă prezint la interviu (Marţi, 20 februarie 2018, ora 12);
Listele cu rezultatele vor cuprinde studenţii selecţionaţi, studenţii selecționați în regim de rezervă şi studenţii respinşi;
studenții selecţionaţi se vor prezenta la biroul Erasmus+ al facultăţii să mai completeze o serie de formulare, care se trimit la universitatea parteneră, care la rândul ei va trimite scrisoarea de accept;
Obţinerea vizei de studiu sau a certificatului de şedere (cheltuielile ocazionate de obţinerea acestora sunt suportate de către student);
Plecarea: în Martie/Aprilie 2018 pentru mobilităţile din China pentru semestrul al doilea sau Septembrie/Octombrie 2018 pentru mobilităţile din Taiwan pentru semestrul întâi.

Criterii de selecţie:

 • Criteriul profesional (are o pondere de minim 60%): contează notele obţinute în timpul studiilor universitare de licenţă şi rezultatul interviului;
 • Criteriul lingvistic: limba engleză, limba chineză este un avantaj; INTERVIUL SE VA SUSŢINE ÎN LIMBA ROMÂNĂ ŞI ÎN LIMBA ENGLEZĂ
 • Motivaţia: cât e de clar ce vreţi să studiaţi acolo.

Clarificări financiare:

Alocaţia ERASMUS+ (KA 107) nu este gândită să acopere integral cheltuielile legate de deplasare, cuantumul acesteia este de:

 • 820 euro pentru transport;
 • 650 euro/30 zile pentru sprijin individual.

Trebuie să existe surse de finanţare suplimentară.