Mobilități de studiu Erasmus+ 2021-2022 pentru studenţii Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană

CALENDAR SELECȚIE ERASMUS+ pentru semestrul I, anul universitar 2021-2022

 

5-14.04.2021

Depunere dosare
15.04.2021 Verificarea dosarelor și programarea interviurilor
16.04. 2021 Organizarea interviurilor de selecție
19.04.2021 Publicarea rezultatelor selecției
20.04. 2021 Depunerea contestațiilor
21.04.2021 Soluționarea contestațiilor și publicarea rezultatelor finale ale selecției
22-23.04.2021 Confirmarea locului de către student/ă
24.04.2021 – 29.04.2021 Confirmarea mobilității de către universitatea parteneră. Având în vedere contextul epidemiologic, pot apărea modificări privind posibilitatea de efectuare a stagiilor.

 

Dosarul se va depune în format electronic, toate documentele fiind scanate și trimise la adresa: anamaria.costea@dri.snspa.ro

Listă universități partenere

1. Criterii de eligibilitate

 1. Studenţii înmatriculaţi la SNSPA-DRIIE, cetăţeni români, cetăţeni ai altor state participante la Programul ERASMUS+ sau cetăţeni ai altor state decât cele participante la Programul ERASMUS+;
 2. Studenţii din anul I master, indiferent de momentul selecţiei;
 3. Studenții din anul II master, sub rezerva admiterii la studiile universitare de doctorat având specializarea Ştiinte Politice/ Relaţii Internaţionale în cadrul IOSUD SNSPA;
 4. Studenții doctoranzi la forma de învățământ cu frecvenţă care și-au îndeplinit obligațiile de doctorand aferente, în cadrul duratei oficiale de studii doctorale, având specializarea Ştiințe Politice/ Relaţii Internaţionale;
 5. Studenții care participă la selecție trebuie să fie în timpul anului academic;
 6. Același student poate beneficia de granturi pentru perioade de mobilitate de până la 12 luni pentru fiecare ciclu de studii, indiferent de numărul și tipul activităților de mobilitate: în timpul primului ciclu de studii (licență); în timpul celui de-al doilea ciclu de studii (masterat); în timpul celui de-al treilea ciclu de studii, în calitate de doctorand.

2. Înscriere și Selecţie

Criterii de selecţie:

 • Rezultatele obţinute în activitatea universitară;
 • Interviu.
 • Dovada resurselor financiare necesare suplimentării grantului Erasmus/ Asumarea existenței resurselor financiare necesare suplimentării grantului Erasmus (grantul oferit de programul Erasmus acoperă  doar o parte din suma necesară pentru acoperirea cheltuielilor. Dacă este cazul, candidaţii admişi vor trebui să suporte din surse proprii diferenţa.)

Pentru studenţii la master dosarul va cuprinde:

 1. Cerere de înscriere la concurs, cu precizarea, în ordinea preferinţelor, a universităţilor unde doriţi să studiaţi, precum şi a limbii străine la care veţi susţine test (în cazul  în care nu aveţi atestat);
 2. CV (cu precizarea adresei de e-mail, numărul de telefon mobil/fix, adresa completă, precum şi adresa şi numărul de telefon al părinţilor);
 3. Copie dupa C.I/B.I;
 4. Scrisoare de motivație în limba în care are loc mobilitatea – engleză, germană, spaniolă, franceză sau italiană (1 pagină), care va rămâne la dosarul de selecţie al studentului;
 5. Situaţia şcolară (document care se obține de la Secretariatul DRIIE, privind situația școlară în semestrul I al anului academic 2020/2021)
 6. Atestat de cunoaștere a limbii străine a universității-gazdă sau a limbii engleze (în cazul în care nu aveți atestat, se susține  test de cunoaștere a limbii străine);
 7. Declarație pe propria răspundere cu privire la existența resurselor financiare necesare suplimentării grantului Erasmus (opțional).

Pentru studenţii la doctorat dosarul va cuprinde

 1. Cerere de înscriere la concurs, cu precizarea, în ordinea preferinţelor, a universităţilor unde doriţi să studiaţi, precum şi a limbii străine la care veţi susţine test (în cazul  în care nu aveţi atestat);
 2. CV (cu precizarea adresei de e-mail, numărul de telefon mobil/fix, adresa completă);
 3. Copie dupa C.I/B.I;
 4. Scrisoare de motivație redactată în limba în care va avea loc mobilitatea (o pagină), în care studentul trebuie să motiveze de ce este interesat de o mobilitate Erasmus+ de studiu în cadrul universității unde aplică;
 5. Adeverință de la Școala Doctorală în care se precizează că studentul doctorand este înmatriculat la zi;
 6. Atestat de cunoaștere a limbii străine a universității-gazdă sau a limbii engleze (în cazul în care nu aveți atestat, se susține  test de cunoaștere a limbii străine);
 7. Declarație pe propria răspundere cu privire la existența resurselor financiare necesare suplimentării grantului Erasmus (opțional).
 8. Acordul în scris al conducătorului de doctorat.

Valoarea grantului ERASMUS+  pentru anul universitar 2020/2021 este:

 • 520 euro/lună pentru Grupul 1, Țări ale Programului cu nivel de trai ridicat: Danemarca, Finlanda, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Luxemburg, Marea Britanie, Norvegia, Suedia și pentru Grupul 2, Țări ale Programului cu nivel de trai mediu: Austria, Belgia, Cipru, Franța, Germania, Grecia. Italia, Malta, Olanda, Portugalia, Spania;
 • 470 euro/lună pentru Grupul 3, Țări ale Programului cu nivel de trai scăzut: Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, FYRO Macedonia, Polonia,  Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia.

Grantul Erasmus nu este integral, prin urmare nu acoperă toate costurile necesare studenţilor pe durata perioadei de studiu la una din universităţile partenere. Dacă este cazul, studenţii selectaţi pentru participarea în cadrul programului de mobilităţi Erasmus trebuie să dovedească posibilitatea finanţării suplimentare (surse ce vor fi dovedite prin extrasul de cont pe numele studentului beneficiar cu o săptămână înainte de plecarea în stagiu).