Mobilități de studiu Erasmus+ pentru studenţii Facultății de Administraţie Publică

Ce locuri am, unde și cât timp voi studia?

Numărul de locuri disponibile:

– 2 locuri studii universitare de licență/masterat.

 

Numărul de locuri disponibile pe specializări:

 • Administraţie publică – 2 locuri studii universitare de licență/masterat/ doctorat;
 • Drept – 2 locuri studii universitare de masterat/

 

Numărul de locuri disponibile:

– 1 loc studii universitare de licență/masterat/doctorat.

 

Numărul de locuri disponibile:

– 2 locuri studii universitare de licență/masterat.

 

Numărul de locuri disponibile:

– 2 locuri studii universitare de doctorat.

 

Numărul de locuri disponibile:

– 2 locuri studii universitare de licenţă/masterat.

 

Numărul de locuri disponibile:

– 2 locuri studii universitare de masterat;

 

Numărul de locuri disponibile:

– 1 loc studii universitare de licenţă;

 

Numărul de locuri disponibile:

– Sociologie – 2 locuri studii universitare de licenţă/ masterat / doctorat.

 

Numărul de locuri disponibile:

– 2 locuri studii universitare de licenţă/masterat.

 

Numărul de locuri disponibile:

– 2 locuri studii universitare de licenţă/masterat/doctorat.

 

Numărul de locuri disponibile:

– 4 locuri studii universitare de licență/ masterat;

 

Numărul de locuri disponibile:

– Economie şi management – 4 locuri studii universitare de licență/ masterat / doctorat;

 

Numărul de locuri disponibile:

– 5 locuri studii universitare de licență/masterat.

 

Numărul de locuri disponibile pe specializări:

– Administrație publică – 2 locuri studii universitare de licență/masterat/doctorat;

– Drept – 3 locuri studii universitare de masterat/doctorat.

 

Numărul de locuri disponibile pe specializări:

– Administrație publică – 5 locuri studii universitare de licență.

 

Numărul de locuri disponibile pe specializări:

 • Administrație publică – 5 locuri studii universitare de licență/ masterat/doctorat;
 • Administrarea afacerilor – 5 locuri studii universitare de licență/ masterat.

 

Numărul de locuri disponibile:

–   4 locuri studii universitare de licenţă/masterat;

 

 • COMENIUS UNIVERSITY BRATISLAVA, Faculty of Management, SLOVACIA – 5 luni

https://uniba.sk/

https://www.fm.uniba.sk/

Numărul de locuri disponibile pe specializări:

 • Administrație publică/ Administraţie europeană – 5 locuri studii universitare de licenţă/masterat/doctorat;
 • Drept – 5 locuri studii universitare de masterat/doctorat.
 • MATEJ BEL UNIVERSITY in Banska Bystrica, Faculty of Economics, SLOVACIA – 5 luni

http://www.ef.umb.sk/index_e.asp

Numărul de locuri disponibile:

 • 2 locuri studii universitare de licență/masterat/doctorat.

 

 • FACULTY OF ORGANISATION STUDIES in Novo Mesto, SLOVENIA – 4 luni

http://www.fos.unm.si/en/

Numărul de locuri disponibile:

– Administraţie şi afaceri – 2 locuri studii universitare de licenţă/masterat/doctorat.

 

 • UNIVERSIDAD DE LEON, LEON, SPANIA – 6 luni

http://www.unileon.es

Numărul de locuri disponibile pe specializări:

–   Management Public – 2 locuri studii universitare de licenţă;

–   Marketing Public – 2 locuri studii universitare de licenţă;

 • UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA, SPANIA – 5 luni

http://www.uclm.es/

Numărul de locuri disponibile pe specializări:

 • Administrație publică – 5 locuri studii universitare de licenţă/masterat;
 • Drept – 5 locuri studii universitare de licenţă/masterat.
 • UNIVERSIDAD DE GRANADA, SPANIA – 9 luni

http://www.ugr.es/

http://internacional.ugr.es/

Numărul de locuri disponibile:

– Drept – 4 locuri studii universitare de licenţă/masterat/doctorat;

 • UNIVERSIDAD DE A CORUNA, SPANIA – 10 luni

http://www.udc.gal/

Numărul de locuri disponibile:

–   4 locuri studii universitare de masterat/doctorat;

 • HACETTEPE UNIVERSITY, DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION, TURCIA – 5 luni

http://www.hacettepe.edu.tr

Numărul de locuri disponibile:

 • 3 locuri studii universitare de licenţă /masterat;
 • MARMARA UNIVERSITY, FACULTY OF POLITICAL SCIENCE, TURCIA – 5 luni

http://international.marmara.edu.tr/

Numărul de locuri disponibile:

 • 5 locuri licenţă /masterat / doctorat.

 

 • SAKARYA UNIVERSITY, FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, TURCIA – 5 luni

http://www.skarya.edu.tr

Numărul de locuri disponibile pe specializări:

 • Administraţie publică – 5 locuri studii universitare de licenţă/ masterat;
 • Drept – 5 locuri studii universitare de licenţă/ masterat / doctorat.

 

 

Ce condiţii de participare trebuie să îndeplinesc?

 • să fiu absolvent al primului an de studiu la momentul plecării;
 • să am rezultate academice bune;
 • să cunosc o limbă străină (engleză şi/sau franceză şi/sau spaniolă şi/sau italiană);
 • să am surse suplimentare de finanţare.

 

Ce îmi trebuie la dosar?

 • Cerere către Decan (tipizat Anexa 1), cu evidenţierea opţiunilor;
 • Curriculum Vitae tip Europass – în limba română şi engleză sau franceză, spaniolă, italiană în funcţie de universitatea gazdă (http://europass.cedefop.europa.eu);
 • Eseu de motivare (de ce vreau să studiez acolo, programul de studiu propus ţinând cont de programul de studiu al universităţii gazdă);
 • Declaraţie pe propria răspundere că dețin surse suplimentare de finanţare;
 • OPŢIONAL Certificat de cunoaştere a limbii străine în funcţie de universitatea gazdă;
 • Copie după cartea de identitate;
 • Un dosar plic.

 

Cum se procedează?

 • în perioada 21-28 martie a.c., între 10.00 şi 14.00, depun dosarul la coordonatorul departamental, iar apoi aştept să mă prezint la selecţie, la data care va fi anunţată pe pagina web a FAP http://www.administratiepublica.eu/ şi contul de Facebook al departamentului Erasmus+ FAP https://www.facebook.com/ErasmusFAP ;
 • listele cu rezultatele vor cuprinde studenţii selecţionaţi, studenţii selecționați în regim de rezervă şi studenţii respinşi;
 • studenții selecţionaţi se vor prezenta la biroul Erasmus+ al facultăţii să mai completeze o serie de formulare, care se trimit la universitatea parteneră, care la rândul ei va trimite scrisoarea de accept;
 • obţinerea vizei de studiu sau a certificatului de şedere (fiind deplasări de peste 3 luni, viza sau certificatul sunt obligatorii, cheltuielile ocazionate de obţinerea acestora sunt suportate de către student);
 • plecarea: în Septembrie/Octombrie 2018 pentru întreg anul universitar sau pentru semestrul întâi şi Ianuarie/Februarie 2019, pentru semestrul al doilea.

 

Criterii de selecţie:

 

 • Criteriul profesional (are o pondere de minim 60%): contează notele obţinute în semestrul anterior şi rezultatul interviului;
 • Criteriul lingvistic: limba engleză pentru Portugalia, Polonia, Turcia, Grecia, Slovacia, Slovenia, Cehia, Bulgaria, Lituania, Croaţia iar pentru Franţa – limba franceză, Spania – limba spaniolă şi Italia – limba italiană; INTERVIUL SE VA SUSŢINE ŞI ÎN LIMBA RESPECTIVĂ
 • Motivaţia: cât e de clar ce vreţi să studiaţi acolo.

 

Clarificări financiare:

 • Alocaţia ERASMUS nu e gândită să acopere integral cheltuielile legate de deplasare, cuantumul acesteia este de:
  • 500 euro/lună pentru Franța, Italia, Republica Cehă, Grecia, Spania, Croația, Slovenia, Portugalia, Turcia.
  • 450 euro/lună pentru Bulgaria, Lituania, Polonia, Slovacia
 • Trebuie să existe surse de finanţare suplimentară (dovada existenței acestora se face prin extrasul de cont pe numele studentului beneficiar. Extrasul se va prezenta coordonatorului departamental cu o lună înainte de plecarea la stagiu).

 

Coordonator departamental Erasmus+:

Lect.univ.dr. Teodora I. BIŢOIU

Biroul 616 (etaj 6, Decanat)

e-mail: teodora.bitoiu@administratiepublica.eu

http://erasmus.snspa.ro/

https://www.facebook.com/ErasmusFAP