Mobilități de plasament Erasmus+ pentru studenţii Facultății de Administraţie Publică

Unde pot pleca în plasament?

Numărul de locuri disponibile: 5 locuri studii universitare de licenţă/masterat/doctorat.

Numărul de locuri disponibile: 5 locuri studii universitare de licenţă/masterat/doctorat.

Numărul de locuri disponibile: 1 loc studii universitare de masterat/doctorat.

Numărul de locuri disponibile:

– 5 locuri studii universitare de licenţă/masterat/doctorat – Global volunteer (Turcia/Polonia/Grecia) – CONTACT popescu@aiesec.net 0737512748;

– 5 locuri studii universitare de licenţă/masterat/doctorat – Global entrepreneur (Grecia/Turcia/Portugalia) – CONTACT iordache@aiesec.net 0753388348.

 • Orice organizaţie contactată de student şi dispusă să semneze acord Erasmus cu SNSPA – min. 2 luni (excepţii: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en)

 

Ce condiţii de participare trebuie să îndeplinesc?

 • să am rezultate academice bune;
 • să cunosc o limbă străină (engleză şi/sau franceză şi/sau germană);
 • să am surse suplimentare de finanţare.

 

Ce îmi trebuie la dosar?

 • Cerere către Decan Anexa 1: Descarca
 • Curriculum Vitae tip Europass – în limba română şi engleză sau franceză (http://europass.cedefop.europa.eu);
 • OPŢIONAL Certificat de cunoaştere a limbii străine;
 • Eseu de motivare (de ce vreau să realizez plasamentul);
 • Declaraţie pe propria răspundere că dețin surse suplimentare de finanţare;
 • Copie după cartea de identitate;
 • Un dosar plic.

 

Cum se procedează?

 • în perioada 21 – 28 martie 2018, între 10.00 şi 14.00, depun dosarul la coordonatorul departamental (Teodora I. BiţoiuBiroul 616, etaj 6, Decanat), iar apoi aştept să mă prezint la selecţie, la data care va fi anunţată pe pagina web a FAP http://www.administratiepublica.eu/ şi pe pagina de facebook https://www.facebook.com/ErasmusFAP
 • listele cu rezultatele vor cuprinde studenţii selecţionaţi, studenţii selecționați în regim de rezervă şi studenţii respinşi;
 • studenții selecţionaţi se vor prezenta la biroul Erasmus+ al facultăţii să mai completeze o serie de formulare, care se trimit la organizaţia parteneră, care la rândul ei va trimite invitaţia;
 • perioada plasamentului: mai 2018 – septembrie 2018.

 

Criterii de selecţie:

 • Criteriul profesional (are o pondere de minim 60%): contează notele obţinute în anii anteriori şi rezultatul interviului;
 • Criteriul lingvistic – interviul se va susţine în limba engleză/germană;
 • Motivaţia: de ce vreţi să efectuați o mobilitate de plasament la EPLO/ STARKMACHER/NISPAcee/etc..

 

Clarificări financiare:

 • Grantul ERASMUS este de 650 euro/lună pentru Slovacia şi 700 euro/lună pentru Grecia, Germania;
 • Pentru EPLO – partenerul solicită:
  • 300 euro/lună cazare în campusul EPLO (cameră single);
  • 440 euro – costuri administrative (transport aeroport, vizite oficiale la instituţii publice, excursii, acces facilități EPLO);
 • Pentru AIESEC – partenerul solicită:
  • 150 euro taxă pentru Global volunteer;
  • 175 euro taxă pentru Global entrepreneur.
 • Grantul Erasmus este un grant de co-finanțare a surselor proprii de finanțare a mobilității.

 

Coordonator departamental Erasmus+

Lect.univ.dr. Teodora I. BIȚOIU

Biroul 616 (etaj 6, Decanat)

e-mail: teodora.bitoiu@administratiepublica.eu

http://erasmus.snspa.ro/

https://www.facebook.com/ErasmusFAP