Mobilităţi de studiu în state partenere ale UE pentru masteranzii Departamentului de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană

Criterii de eligibilitate

Candidații trebuie să fie studenți în cadrul Departamentului de Relaţii Internaţionale și Integrare Europeană, învățământ la zi sau doctoranzi cu frecvență în domeniul Științe Politice/ Relaţii Internaţionale în cadrul Școlii Doctorale a SNSPA. Mobilitatea poate fi efectuată cu condiţia să existe acorduri inter-instituţionale între organizaţia de trimitere şi organizaţia de primire. De asemenea, ambele instituţii trebuie să deţină o Cartă universitară Erasmus.

Sunt eligibili să aplice:
-Studenții integraliști în momentul înscrierii la concurs.
-Studenţii care au beneficiat deja, cu sau fără finanţare, de o mobilitate ERASMUS de studiu in perioada 2007-2013.
-Doctoranzii cu frecvență care sunt la zi cu îndeplinirea obligaţiilor de doctorand, în cadrul duratei oficiale de studii doctorale de 3 ani, cu condiția să nu fie beneficiari ai burselor POSDRU la momentul începerii mobilității.
-Studenții a căror medie pe ultimul semestru este cel puțin 8,00

Înscriere și Selecţie

Criterii de selecţie:

 Rezultatele obţinute în activitatea universitară;

 Proiect de cercetare ( 2-3 pagini pe tema care urmează a fi aprofundată în timpul bursei);

 Interviu.

 Dovada resurselor financiare necesare suplimentării grantului Erasmus (grantul oferit de programul Erasmus acoperă doar o parte din suma necesară pentru acoperirea cheltuielilor. Dacă este cazul, candidaţii admişi vor trebui să suporte din surse proprii diferenţa.)

Dosarul va cuprinde:

 • Cerere de înscriere la concurs, cu precizarea, în ordinea preferinţelor, a universităţilor unde doriţi să studiaţi, precum şi a limbii străine la care veţi susţine test (în cazul în care nu aveţi atestat);
 • Scrisoare de motivație în limba în care are loc mobilitatea – engleză, spaniolă, portugheză (1 pagină), care va rămâne la dosarul de selecţie al studentului.
 • Situaţia şcolară (document care se obţine de la Secretariatul DRIIE)
 • Proiect de cercetare pe o temă la libera alegere care urmează a fi studiată în timpul mobilităţii;
 • CV (cu precizarea adresei de e-mail, numărul de telefon mobil/fix, adresa completă, precum şi adresa şi numărul de telefon al părinţilor).
 • Copie dupa C.I/B.I
 • Atestat de cunoaștere a limbii străine a universității-gazdă sau a limbii engleze. Dacă studentul nu deține un astfel de atestat va susține un test de limbă engleză/ spaniolă cu profesoarele de limbi străine ale DRIIE pe data de pe 3 noiembrie, ora 11.00, sala 428.
  _______________________________

Lista universităţilor şi numărul de locuri

Valoarea grantului ERASMUS pentru anul universitar 2017/2018 este de 650 Euro/lună.

Grantul Erasmus nu este integral, prin urmare nu acoperă toate costurile necesare studenţilor pe durata perioadei de studiu la una din universităţile partenere. Dacă este cazul, studenţii selectaţi pentru participarea în cadrul programului de mobilităţi Erasmus trebuie să dovedească posibilitatea finanţării suplimentare (surse ce vor fi dovedite prin extrasul de cont pe numele studentului beneficiar cu o săptămînă înainte de plecarea în stagiu).

Înscrierea la concurs se va face în perioada 23 octombrie 2017– 2 noiembrie 2017, prin depunerea dosarelor la Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană,biroul 413, între orele 13.00 – 16.30 (vineri 10.00-14.00).

Testul pentru limba străina (pentru candidatii care nu au depus atestate) se va sustine pe 3 noiembrie, ora 11.00, sala 428:

 • Limba engleză
 • Limba spaniolă

Interviul se va sustine in data de 7 noiembrie 13.00, sala 428, etaj 4.

Persoana de contact:

Ana-Maria Costea anamaria.costea@dri.snspa.ro