Selecţia ERASMUS+ Facultatea de Administraţie Publică: Mobilități cadre didactice şi personal administrativ

Mobilități de predare (STA) și formare (STT) pentru cadre didactice şi personal administrativ din cadrul Facultăţii de Administraţie Publică.

Documente necesare înscrierii:

 1. Programul stagiului de mobilitate (de predare/ formare);
  Anexa 1/ 2
 2. CV-ul Europass, in limba acceptată de Universitatea gazdă drept limbă de predare/formare;
 3. Cerere tip;
  Anexa 3
 4. Acordul partenerului (invitaţie scrisă, original sau copie);
 5. Propunere pentru dezvoltarea Facultăţii de Administraţie Publică, urmare a desfăşurării stagiului de mobilitate;
 6. Certificat de competenţă lingvistică sau minim 1 an de studiu / predare pentru limba acceptată de Universitatea gazdă drept limbă de predare/formare.

Perioada de înscriere:

Pentru sesiunea martie 2015 dosarul se depune:
• Vineri, 6.03, între 10:00 şi 14:00 la Biroul 604 – 605, Etaj 6, Secretariat (dna Ani SUCIU)
• Luni, 9.03, Marţi, 10.03, Miercuri, 11.03, Joi, 12.03, între 10:00 şi 14:00 la Biroul 617, Etaj 6, Decanat (Teodora I. BIŢOIU)

Universităţi partenere şi numărul de locuri alocat

Comisia de selecţie:

 • Lect.univ.dr. Crina RĂDULESCU (coordonator instituţional Erasmus)
 • Conf.univ.dr. Andrei ŢĂRANU (coordonator departamental Erasmus, FSP)
 • Lect.univ.dr. Corina BUZOIANU (coordonator departamental Erasmus, FCRP)
 • Lect.univ.dr. Monica STROE (coordonator departamental adjunct Erasmus, FSP)
 • Conf.univ.dr. Cezar MANDA (cadru didactic FAP)

Criterii de evaluare:

 1. Propunerea pentru dezvoltarea FAP;
  a. Reprezintă un plus implicarea în activitățile studenților Erasmus (incoming) și în dezvoltarea parteneriatelor Erasmus cu diferite Universități.
  b. Poate fi folosit drept criteriu de departajare (dacă este cazul) – actualitatea propunerilor în contextul academic/ științific relevant pentru FAP.
 2. Contribuția anterioară la dezvoltarea FAP (cercuri, programe, conferințe, DHC etc.), în urma efectuării unei mobilităţi Erasmus;
 3. Au prioritate cei care nu au mai beneficiat de o mobilitate Erasmus STA sau STT în anul academic anterior.