Selecţie Erasmus KA 107 | Mobilități cadre didactice şi personal administrativ în țări partenere

Descriere a programului Erasmus+, mobilități cu țări partenere
Conform Ghidului Programului Erasmus+ al Comisiei Europeane, pe lângă mobilitățile clasice Erasmus între SNSPA și universități partenere din țările participante la programul Erasmus + – Programme Countries (țările membre UE, din spațiul SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) şi din țările afiliate la Programul Erasmus+ (Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Turcia), se pot desfășura toate tipurile de mobilități Erasmus și cu ţări partenere programului Erasmus+ – Partner Countries (ţări din afara spaţiului european, altele decât cele menţionate mai sus).

Mobilitățile se desfășoară în baza unor acorduri inter-instituționale Erasmus care stabilesc condițiile de desfășurare a mobilităților individuale, acorduri semnate de către SNSPA și universitatea parteneră, ambele universități deținând o Cartă Universitară Erasmus+.

Selecția are în vedere mobilități de predare (STA) și formare (STT) pentru cadre didactice şi personal administrativ.

Documente necesare înscrierii:

1. programul stagiului de mobilitate (de predare/ formare) Anexa 1-2
2. CV-ul Europass, in limba acceptată de Universitatea gazdă drept limbă de predare/formare
3. cerere tip Anexa 3
4. acordul partenerului (invitaţie scrisă, original sau copie)
5. dovada contribuţiei la activităţile neremunerate asociate dezvoltării continue a SNSPA sau a fcautății din care fac parte (promovare, organizarea şi monitorizarea activităţii studenţilor Erasmus etc.)
6. propunere pentru dezvoltarea SNSPA sau a facultății din care fac parte, urmare a desfăşurării unui alt stagiu de mobilitate
7. alte stagii de predare/formare în cadrul programului Erasmus +.

Perioada de înscriere:
Pentru sesiunea martie 2016 – septembrie 2016 dosarul se depune începând cu data de 10 martie 2016 şi rămâne deschisă până pe 31 martie 2016.

Luni – Vineri (10:00 şi 14:00) la Biroul Erasmus+, Etaj 8 (Corina Buzoianu)

Universităţi partenere

Universitatea STA STT
Universidad de Sao Paulo 1 1
Universidad Central de Chile 2
Ocean University of China 2 2
Beit Berl College Israel 1

 

Participantului la mobilitatea Erasmus+ OUTGOING i se acordă:

  • grant Erasmus+ pentru subzistenţă: 160 euro/zi;
  • grantul Erasmus+ pentru costuri de transport: diferă în funcţie de distanţa dintre locul de origine şi locul de desfăşurare a activităţii, după cum urmează:
Distanţa Suma per participant în euro
Între 100 şi 499 km 180
Între 500 şi 1999 km 275
Între 2000 şi 2999 km 360
Între 3000 şi 3999 km 530
Între 4000 şi 7999 km 820
8000 km sau mai mult 1100

 

 

 

 

Distanţa dintre locul de origine şi locul de desfăşurare a activităţii se calculează utilizând Calculatorul pentru distanţe pus la dispoziţie de către Comisia Europeană.

Perioada de mobilităţi permisă: aprilie – septembrie 2016. (în funcție de acordul partenerului)

Comisia de selecţie:

Prof.univ.dr. Iordan BĂRBULESCU (Președinte Senat SNSPA)
Conf.univ.dr. Valeriu FRUNZARU (Prodecan Relații Internaționale FCRP)
Lect.univ.dr. Corina BUZOIANU (Coordonator departamental Erasmus, FCRP)

Criterii de evaluare

1)    Propunerea pentru dezvoltarea SNSPA sau a facultății din care face parte
a.    Reprezintă un plus implicarea în activitățile studenților Erasmus (incoming) și în dezvoltarea parteneriatelor Erasmus cu diferite Universități.
b.    Poate fi folosit drept criteriu de departajare (dacă este cazul) – actualitatea propunerilor în contextul academic/ științific relevant pentru SNSPA sau pentru facultatea din care fac parte.
2)    Contribuția anterioară la dezvoltarea SNSPA sau a facultății din care face parte (cercuri, programe, conferințe, DHC etc.), în urma efectuării unei mobilităţi Erasmus.
3)    Au prioritate cei care nu au mai beneficiat de o mobilitate Erasmus STA sau STT în anul academic anterior.