Concurs de selecţie pentru studenţi | Mobilităţi ERASMUS+ KA 107 cu țări partenere

Ce locuri am, unde și cât timp voi studia?

UNIVERSIDAD DE SAO PAULO – 5 luni
Numărul de locuri disponibile: 1 loc studii universitare de doctorat.

OCEAN UNIVERSITY OF CHINA– 5 luni
Numărul de locuri disponibile: 2 locuri studii universitare de doctorat.

Ce condiţii de participare trebuie să îndeplinesc?

 • să fiu înscris la studii universitare de doctorat în cadrul Școlii Doctorale din SNSPA. să am rezultate academice bune;
 • să cunosc o limbă străină (engleză şi/sau portugheză);
 • să am surse suplimentare de finanţare.

Ce îmi trebuie la dosar?

 • Cerere către Biroul Erasmus + Anexa 1 cu evidenţierea opţiunilor;
 • Curriculum Vitae tip Europass – în limba română şi engleză sau portugheză, în funcţie de universitatea gazdă (http://europass.cedefop.europa.eu);
 • Eseu de motivare (de ce vreau să studiez acolo, programul de studiu propus ţinând cont de programul de studiu al universităţii gazdă);
 • Declaraţie pe propria răspundere că dețin surse suplimentare de finanţare;
 • OPŢIONAL Certificat de cunoaştere a limbii străine în funcţie de universitatea gazdă;
 • Un dosar plic.

Cum se procedează?

în perioada 9-16 martie a.c., între 10.00 şi 14.00, depun dosarul la Biroul Erasmus +, etajul 8, iar apoi aştept să mă prezint la selecţie, la data care va fi anunţată pe pagina erasmus.snspa.ro;
interviul va avea loc în data de 18 martie a.c., ora 12.
listele cu rezultatele vor cuprinde studenţii selecţionaţi, studenţii selecționați în regim de rezervă şi studenţii respinşi;
studenții selecţionaţi se vor prezenta la biroul Erasmus+ al universității să mai completeze o serie de formulare, care se trimit la universitatea parteneră, care la rândul ei va trimite scrisoarea de accept;
obţinerea vizei de studiu sau a certificatului de şedere (fiind deplasări de peste 3 luni, viza sau certificatul sunt obligatorii, cheltuielile ocazionate de obţinerea acestora sunt suportate de către student);
plecarea: în perioada mai-septembrie 2016.

Criterii de selecţie:

 • Criteriul profesional (are o pondere de minim 60%): contează notele obţinute în semestrul anterior şi rezultatul interviului;
 • Criteriul lingvistic: limba engleză; INTERVIUL SE VA SUSŢINE ŞI ÎN LIMBA RESPECTIVĂ
 • Motivaţia: cât e de clar ce vreţi să studiaţi acolo.

Clarificări financiare:
Participantului la mobilitatea Erasmus+ OUTGOING i se acordă:

 • grant Erasmus+ pentru subzistenţă: 650 euro/30 zile;
 • grantul Erasmus+ pentru costuri de transport: diferă în funcţie de distanţa dintre locul de origine şi locul de desfăşurare a activităţii, după cum urmează:
Distanţa Suma per participant în euro
Între 100 şi 499 km 180
Între 500 şi 1999 km 275
Între 2000 şi 2999 km 360
Între 3000 şi 3999 km 530
Între 4000 şi 7999 km 820
8000 km sau mai mult 1100

 

 

 

 

Comisia de selecție

Lect.univ.dr. Crina Rădulescu, Coordonator instituțional Erasmus +
Lect.univ.dr. Corina Buzoianu, Coordonator departamental Erasmus FCRP
Lect.univ.dr. Teodora Bițoiu, Coordonator departamental Erasmus FAP
Conf.univ.dr. Valeriu Frunzaru, Prodecan Relații Internaționale FCRP

Coordonator instituțional Erasmus+:
Lect.univ.dr. Crina Rădulescu
Biroul Erasmus +, etaj 8
e-mail: radulescucrina@gmail.com

Home