Selecţie mobilități SEE | Mobilități personal (MP) predare/formare 2015-2016

În cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009 – 2014, sunt finanțate mai multe programe de finanţare, care au ca scop reducerea discrepanţelor sociale şi economice între ţările SEE şi consolidarea cooperării dintre statele donatoare (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein ) şi ţările beneficiare ale finanţării, cum este România.

În cadrul acestui mecanism financiar, SNSPA-FAP are un contract de mobilitate pentru anul universitar 2015-2016, prin care sunt finanțate mobilități personal (MP) de predare și formare pentru cadre didactice şi /sau personal administrativ.

Documente necesare înscrierii:

  • programul stagiului de mobilitate (de predare/ formare) Anexa 1-2
  • CV-ul Europass, in limba acceptată de Universitatea gazdă drept limbă de predare/formare
    cerere tip Anexa 3
  • acordul partenerului (invitaţie scrisă, original sau copie)
  • dovada contribuţiei la activităţile neremunerate asociate dezvoltării continue a Facultăţii de Administraţie Publică (promovare, organizarea şi monitorizarea activităţii studenţilor Erasmus etc.)
  • propunere pentru dezvoltarea Facultăţii de Administraţie Publică, urmare a desfăşurării unui alt stagiu de mobilitate
  • alte stagii de predare/formare în cadrul programului Erasmus +.

Perioada de înscriere:
10 – 17 martie 2016

Universitatea partenerăUniversity College of SouthEast Norway, Vestfold, Norvegia

Locuri disponibile:

  • 1 mobilitate STA
  • 1 mobilitate STT

Comisia de selecţie:

Lect.univ.dr. Diana IANCU (decan FAP)
Conf.univ.dr. Andrei ŢĂRANU (coordonator departamental Erasmus, FSP)
Lect.univ.dr. Corina BUZOIANU (coordonator departamental Erasmus, FCRP)
Lect.univ.dr. Monica STROE (coordonator departamental adjunct Erasmus, FSP)
Conf.univ.dr. Cezar MANDA (cadru didactic FAP)

Criterii de evaluare

1) Propunerea pentru dezvoltarea FAP
a. Reprezintă un plus implicarea în activitățile studenților Erasmus (incoming) și în dezvoltarea parteneriatelor Erasmus cu diferite Universități.
b. Poate fi folosit drept criteriu de departajare (dacă este cazul) – actualitatea propunerilor în contextul academic/ științific relevant pentru FAP.
2) Contribuția anterioară la dezvoltarea FAP (cercuri, programe, conferințe, DHC etc.), în urma efectuării unei mobilităţi Erasmus.