Mobilități de predare/formare Erasmus+ (KA 107) 2021-2022 pentru personalul Facultății de Administraţie Publică

Mobilitățile pentru personal se desfășoară în baza unor acorduri inter-instituționale Erasmus care stabilesc condițiile de desfășurare a mobilităților individuale, în cadrul KA1 – Learning Mobility for Individuals Higher education student and staff mobility between
Programme and Partner Countries.

Documente necesare înscrierii:
1. programul stagiului de mobilitate (de formare) (Anexa 1)
2. CV-ul Europass, in limba acceptată de Universitatea gazdă drept limbă de formare (semnat pe fiecare pagină)
3. cerere tip (Anexa 2)
4. propunere pentru dezvoltarea Facultăţii de Administraţie Publică, urmare a desfăşurării unui alt stagiu de mobilitate

Perioada de înscriere:
Pentru sesiunea martie 2022 – iulie 2022 dosarul se depune începând cu data de 2 martie 2022 şi rămâne deschisă până la epuizarea fondurilor disponibile.

Detalii, aici.