Mobilități SEE de predare/formare 2021-2022 pentru personalul Facultății de Administraţie Publică

Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene 2014 – 2021 au ca scop reducerea discrepanţelor sociale şi economice între ţările SEE şi consolidarea cooperării dintre statele donatoare (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein ) şi ţările beneficiare ale finanţării, cum este România.
În cadrul acestui mecanism financiar, SNSPA-FAP are un contract de mobilitate pentru anul universitar 2020-2021 (prelungit 2022), prin care sunt finanțate mobilități personal (MP) de predare și formare pentru cadre didactice şi /sau personal administrativ.

Documente necesare înscrierii:
1. programul stagiului de mobilitate (de formare) (Anexa 1)
2. CV-ul Europass, in limba acceptată de Universitatea gazdă drept limbă de formare (semnat pe fiecare pagină)
3. cerere tip (Anexa 2)
4. propunere pentru dezvoltarea Facultăţii de Administraţie Publică, urmare a desfăşurării unui alt stagiu de mobilitate

Perioada de înscriere:
Pentru sesiunea martie 2022 – septembrie 2022 dosarul se depune începând cu data de 2 martie 2022 şi rămâne deschisă până la epuizarea fondurilor disponibile.

Detalii, aici.